Co robi detektyw w policji?

Co robi detektyw w policji?

Każdy z nas wie, że istnieje taki zawód jak prywatny detektyw, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że również w policji pracują detektywi. Co robi detektyw w policji? Na czym polega ten zawód i co robi detektyw w policji?

Prywatny detektyw a detektyw w policji

Na początku należy dokonać rozróżnienia między detektywem prywatnym, a pracującym w policji. Praca tego pierwszego ma charakter bardziej indywidualny. Zazwyczaj będzie to osoba prowadząca samodzielne biuro detektywistyczne lub zatrudniona przez agencję detektywistyczną. Taka osoba z oczywistych względów świadczy usługi detektywistyczne i pracuje na korzyść konkretnej osoby – najczęściej swojego indywidualnego klienta. Inaczej jest w wypadku detektywa zatrudnionego w policji. Taki detektyw jest bowiem przede wszystkim właśnie policjantem. Inna nazwa tego stanowiska to po prostu oficer śledczy.

Jak zostać detektywem w policji?

Powyższe informacje przekładają się bezpośrednio na proces jaki trzeba przejść aby zostać detektywem w policji. Przede wszystkim – trzeba dostać się do policji. Następnie istnieją obecnie dwie drogi prowadzące do zawodu oficera śledczego.

Kariera

Pierwsza droga, funkcjonująca już od dawna, to wytrwała praca, która po latach doprowadzić może nas do stanowiska oficera. Po zdaniu egzaminu oficerskiego możemy podjąć pracę w policji na tym właśnie szczeblu, w tym – pracę oficera śledczego, czyli detektywa.

Edukacja

W 2019 roku została jednak wprowadzona zmiana, która umożliwia nieco szybsze i łatwiejsze objęcie rzeczonej posady. Mianowicie w Wyższej Szkole Policji utworzono kierunek oficerski, na który można dostać się już po zdaniu matury. Kierunek ten po czterech latach ukończymy z najniższym stopniem oficerskim.

Jakie są wymagania?

Aby zostać detektywem w policji trzeba spełnić określone wymagania. Najpierw musimy przystąpić do pracy w policji, a następnie zdobyć tytuł oficera.

Praca w policji

Już na etapie ubiegania się o pracę w policji musimy spełnić szereg różnych wymagań. Pierwszym i podstawowym jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Policjantem w Polsce nie może zostać osoba nie będąca obywatelem naszego kraju.

Innym ważnym czynnikiem jest posiadanie nieposzlakowanej opinii. Wiąże się to także z tym, że pracy w policji nie dostanie osoba, która w przeszłości weszła w jakiś konflikt z prawem, czyli została skazana prawomocnym wyrokiem za jakieś przestępstwo, w tym również skarbowe. Warto mieć na uwadze, że policjantem może zostać wyłącznie osoba, która ma wykształcenie średnie lub wyższe. Jeśli mamy zaś do czynienia z osobą posiadającą kwalifikację wojskową, to przed przystąpieniem do policji stosunek do służby wojskowej musi zostać uregulowany. Ostatnimi warunkami jest sprawność fizyczna i psychiczna. Muszą one odpowiadać wymaganiom stawianym w tym zawodzie.

Praca oficera

Warunkiem ubiegania się o stopień oficera jest oczywiście to, że wcześniej dostaniemy posadę w policji. Jednak żeby przystąpić do egzaminu oficerskiego należy spełnić jeszcze kilka innych wymagań. Przede wszystkim nie wystarczy już wykształcenie średnie. Aby zostać oficerem, potrzebujemy wykształcenia wyższego. Zaznaczenia wymaga fakt, że musi to być wykształcenie dające nam minimum tytuł magistra lub równorzędny.

Test na oficera podzielony jest na dwa etapy:

  • Test wiedzy,
  • Test umiejętności.

Test z wiedzy obejmuje zazwyczaj 60 pytań, a test wiedzy – z 2 zadań. Dotyczą one między innymi etyki zawodu, kierowania konfliktem, relacji z podwładnymi, ochrona danych osobowych czy planowanie i koordynacja dochodzeń śledczych.

Zobacz również:

Co robi detektyw w policji?

Działania filaru policji, który zajmuje się prowadzeniem dochodzeń, są jasno określone. Oficerowie śledczy zajmują się przede wszystkim następującymi typami spraw:

  • Zbrodnie,
  • Przestępstwa mniejszej wagi,
  • Inne określone w poszczególnych ustawach.

Jakimi sprawami zajmuje się detektyw?

Oznacza to, że detektywi w policji zajmować się mogą sprawami o bardzo szerokiej tematyce. Oczywiście przede wszystkim będą to przestępstwa takie jak zabójstwa, zgwałcenia, pożary oraz rozboje z użyciem broni. Do przestępstw mniejszej wagi należą natomiast między innymi oszustwa, włamania, kradzieże, pobicia, znęcanie się oraz przestępstwa drogowe. Co kryje się pod wykroczeniami określonymi w poszczególnych ustawach? Chodzi tutaj między innymi o takie ustawy jak ta o ochronie zwierząt, narkomanii, broni i amunicji oraz wychowaniu w trzeźwości.

Na czym polega praca detektywa w policji?

W związku z wymienionymi wyżej sprawami detektyw taki będzie prowadził szereg czynności mających pomóc mu w ich rozwikływaniu. Część przypominać będzie znane nam wszystkim obowiązki prywatnego detektywa. Może yo być na przykład wykrywanie podsłuchów czy dokonywanie przeszukań oraz oględzin miejsca zdarzenia. Wiąże się to bezpośrednio z innymi obowiązkami. Należą do nich między innymi przesłuchiwanie świadków, ale także osób pokrzywdzonych wskutek przestępstwa, w tym małoletnich. Nie można także zapomnieć o przesłuchiwaniu podejrzanych. Oficerowie śledczy wykorzystują także zebrane na miejscu zdarzenia ślady kryminalistyczne – takie jak odciski palców, ślady biologiczne, zdjęcia, nagrania. Może wystąpić także konieczność przeprowadzenia eksperymentu procesowego lub konfrontacji.

About the author