Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce? Jeśli chcesz zatrudnić polskich Ukraińców w swojej firmie, jest kilka ważnych kwestii, o których powinieneś wiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że na Ukrainie toczy się wojna, wprowadzono przepisy, które mają zapewnić Ukraińcom nie tylko legalny pobyt, ale także legalną pracę w Polsce. Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce? Oferujemy porady w tym artykule.

Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce?

Jak legalnie zatrudniać obywateli Ukrainy? Wielu zastanawia się, jak Ukraińcy mogą być zatrudniani w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami. Warto wspomnieć, że zatrudnienie jest dozwolone tylko dla obywateli Ukrainy lub małżonków obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium RP. W takim przypadku wystarczy powiadomić właściwy urząd pracy ze względu na miejsce zamieszkania lub zamieszkania pracodawcy w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Co ważne, wszystkie stosowne procedury można załatwić w 100% online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z portalu praca.gov.pl i wypełnić formularz „Zgłoszenie powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy” (PSZ-PPWPU). Określona procedura dotyczy wszystkich Ukraińców – w tym także tych, którzy przybyli na terytorium RP 24 lutego 2022 r. lub później.

Zatrudnianie Ukraińców w Polsce – co jeszcze warto wiedzieć?

Bardzo ważne jest to, że jeśli obywatel Ukrainy wjedzie na terytorium RP w dniu 24 lutego 2022 r., a jego pobyt w Polsce zostanie uznany za legalny przez 18 miesięcy – od 24 lutego 2022 r. – to zgłoszenie wystarczy, aby zaakceptował Legalizacja zatrudnienia pracownika z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/. Osoba taka nie może być zatrudniona w inny sposób, np. na podstawie umowy o pracę zleconą przez pracodawcę. Warto pamiętać, że ukraińscy pracownicy zatrudnieni na podstawie wniosku do powiatowego urzędu pracy mają swobodę zmiany miejsca pracy. Przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. może pracować na standardowych warunkach dopuszczenia do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Jeśli chcesz zatrudnić Ukraińca do pracy w Polsce, warto złożyć swoją ofertę pracy w powiatowym urzędzie pracy. Warto zaznaczyć w komentarzach, że jest to propozycja dla obywateli Ukrainy. Takie działanie pozwoliłoby skierować taką ofertę bezpośrednio do Ukraińców.

Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie zatrudniania Ukraińców?

W przypadku zatrudniania Ukraińców pracodawca musi w pierwszej kolejności zadbać o przetłumaczenie umowy na zrozumiały dla niego język i zawarcie takiej umowy, która będzie uwzględniała warunki zawarte w zgłoszeniu złożonym w urzędzie pracy. Umowy również muszą mieć formę pisemną. Ważne jest również zgłoszenie pracowników do ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu tygodnia od rozpoczęcia pracy.

Minimalna stawka godzinowa w tym roku wynosi 19,70 brutto. W ramach zgłoszenia do ZUS pracownicy mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub wypadkowego oraz opieki medycznej. Nie dotyczy to jednak umów o dzieło.

Ukraińcy są zatrudniani według stempla

Nowe zasady zatrudniania Ukraińców dotyczą również osób, które nie posiadają rezydentury i rozpoczną starania o rezydenturę przed 24 lutego 2022 r. Pobyt takich Ukraińców jest legalny od dnia złożenia wniosku, np. zezwolenia na pobyt czasowy, do dnia wydania ostatecznej decyzji. W takim przypadku wojewoda stempluje dokumenty podróży Ukraińców. Potwierdza złożenie wniosku, a także zezwolenia na pobyt.

Którzy obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce?
Jak zatrudnić Ukraińców w Polsce?

Ukraińcy, którzy legalnie przebywają w Polsce i posiadają ważne zezwolenie na pobyt, mogą pracować w Polsce. W przypadku Ukraińców przybywających na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. wystarczy, że Ukrainiec legalnie przyjedzie do Polski i zadeklaruje zamiar pozostania w naszym kraju.

Ukraińcy mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Warto również wspomnieć, że za obywateli Ukrainy uważa się również małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego, ale przybyli do Polski w związku z wojną prowadzoną przez Ukrainę. Małżonkowie obywateli Ukrainy mają również prawo do zatrudnienia na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę.

Ale co to jest zezwolenie na pobyt? Prawo pobytu to dokument, który pozwala na pobyt nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Prawem pobytu może być zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, paszport umożliwiający bezwizowy wjazd do Polski lub zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej.

Ukraińcy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. korzystają z tzw. ochrony czasowej. Dokładniej oznacza to, że od 24 lutego 2022 roku mogą przebywać legalnie przez 18 miesięcy.

About the author